Kunskap räddar liv!
Skicka e-post Gå till startsidan

Krisutbildningar

Krishantering

Utbildning för företagets krisgrupp/ledningsgrupp.
Vad säger lagen? Olika faser och krisreaktioner. Genomgång av företagets krisplan och rutiner. Roller och ansvar i organisationen.

Målgrupp: Företagets kris/ledningsgrupp
Utbildningslängd: 4 h.
Plats: hos er.
Antal deltagare: Er kris- alt ledningsgrupp.
Material: Varje deltagare får ett utbildningsintyg. Företaget får en kunskapspärm i Krisberedskap och ett gemensamt utbildningsintyg.

Pris: enligt offert.

Krisledningsspel

Krisgruppen i företaget övar en olycka. Tonvikten i spelet är information och krishantering. Scenario, händelseutveckling, inspel, motspelscentral och hemsida för övningen ingår. Spelet genomförstillsammans med en spelledare.

Målgrupp: Företagets kris/ledningsgrupp
Utbildningslängd: 4 h.
Plats: hos er.
Antal deltagare: Er kris- alt ledningsgrupp.

Pris: enligt offert.